200/1540
Online
 

 Menu

Login:
Hasło:
DJ:

Zarejestruj Konto

Nowości w ReadyCast.pl

News [ 09.02.2009 ]


Nowe oprogramowanie AAC+:

  Z dniem 09.02.2009 r. zostały wprowawdzone zmiany dotyczące usług AAC+:

 • Wprowadzono nowy transcoder AAC+ w systemach operacyjnych Linux, przez co zyskano najwyższą z możliwych opcję konfiguracji autopilota, wraz z brakującymi funkcjami jak np. ustalanie czasu miksowania utworów, podmiany pola genre podczas pracy list programowych.

News [ 09.01.2009 ]


Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:
Dnia 09.01.2009 zostały wprowadzone burzliwe zmiany w oprogramowaniu Firmy ReadyCast dotyczące:

 • Możliwości programowych Panelu Użytkownika:
 • - Panel Użytkownika oznaczono wersją 4.1, wprowadzono technologię AJAX w wybranych działach panelu.
  - Wprowadzono moduł informacyjny dostępny po lewej stronie Panelu (informacja na temat usług, czasu aktywacji, ilości słuchaczy, powierzchni ftp, ostanie logowanie itp.).
  - Zmieniono poszczególne statusy, linki zarządzające usługami (dodanie ikon graficznych).
  - Przebudowano menu panelu, zmieniono nazewnictwo poszczególnych opcji:
  Ustawienia -> Twój Profil, Profil -> Dane osobiste, Link Do Panelu Administracyjnego ShoutCast -> ShoutAdmin.
  - Wprowadzono system płatności online DotPay za usługi(Twój Profil -> Opłać usługę). Wszelkie płatności wykonywane za pomocą w/w systemu honorowane są natychmiastową aktywacją użytkownika.
  W przypadku wygasłego konta wystarczy dokonać próby zalogwania się, system poprosi
  o dokonanie płatności online.
  - Dodano możliwość zarządzania hasłami kont FTP (w przypadku usługi AutoPilot MP3/AAC+)
  - Dodano dział historia logowań (jak sama nazwa wskazuje umożliwia przegląd udanych prób logowań do panelu danego użytkownika, prezentera).

 • Możliwości programowych usług strumieniowych:
 • - ShoutCast -> dodanie możliwości zdefiniowania stałego prefixu dla radia internetowego
  bez względu na poziom uzupełnienia pola StreamTitle prezentera bądź AutoPilota).
  - ShoutCast -> w przypadku usług pakietowych (Standard MP3/AAC), możliwość odsłuchania utworu na życzenie z tzw. kontenera ShoutCast po przez podanie odpowiedniej ścieżki odnoszącej się do nazwy mp3 (końcówkę mp3 zamieniamy na pls) np.:
  http://sc1.readycast.org:8010/content/reklamy/redy-spot.pls
  (należy ponownie zapisać ustawienia serwera ShoutCast oraz dokonać jego ponownego uruchomienia przed pierwszymi próbami w/w opcji).
  - AutoPilot MP3 -> dodanie możliwości zaprogramowania startu listy w wybrany dzień tygodnia np. poniedziałek, czwartek.
  - AutoPilot MP3 -> możliwość zmiany hasła do serwera FTP oraz utworzenia dodatkowego konta (loginu oraz hasła) np. dla prezenterów.
  - AutoPilot MP3 -> natychmiastowa naprawa nazw mp3 podczas prób generowania list.
  - AutoPilot AAC+ -> wprowadzenie wszystkich brakujących różnic funkcji jakie występowały między ofertą MP3->AAC z wyjątkiem możliwości zmiany Pola Genre podczas programowania nowych list (mimo zdefiniowania pola w panelu, pole genre nie zmienia się).
  - System ERDS wprowadzenie wersji testowej możliwości doklejenia do tekstu treści ERDS obecnie odgrywanego utworu (mogą wyniknąć problemy ustalenia nazwy utworu jeżeli wybierzemy częstotliwość większą niż 5 min).

 • Pozostałe zmiany:
 • - Zmieniono wygląd strony tytułowej www.readycast.pl, przedstawiono serię serwerów odsłuchu poszczególnych jakości nadawania, przebudowano rejestrację (ajax), przedstawiono licznik słuchaczy online oraz zanotowany rekord słuchaczy na naszych strumieniach.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu nowego Panelu prosimy o natychmiastowe zgłoszenie błędów na adres [email protected]


Nasz poprzedni Panel 3.1 został zarchiwizowany i udostępniony pod adresem:
archiwum.readycast.pl

Dziękujemy za uwagę...
Administracja ReadyCast.pl

News [ 27.10.2008 ]


Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • Dnia 27.10.2008 została wprowadzona modyfikacja oprogramowania ReadyCast.pl dotycząca:

  - poprawienia różnicy kodowań znaków między serwerami sc1, sc2, aac.

  - rozbudowa oraz przeniesienie usług pośredniczących w programowaniu playlist AutoPilota

  - automatyczna korekcja wszystkich nazw mp3 (w dowolnej chwili tworzenia playlisty programator sprawdza po kolei każdy plik i wyszukuje w nim nieprawidłowości jego nazwy, po czym dokonuje zamiany na prawidłową).

  - korekta czasu systemowego na maszynie sc1

  - przywrócenie wartości "0" podczas definiowania startu/stopu listy programowej.

News [ 26.10.2008 ]


Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • Dnia 25.10.2008 w godzinach wieczornych została wprowadzona aktualizacja oprogramowania Panelu Użytkownika ReadyCast.pl
  Zmiany dotyczą ulepszeń pod względem korzystania z usług, skupiających się głównie na systemie ERDS, programatorze mp3 oraz walidacji najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników podczas prób konfiguracji poszczególnych procesów ShoutCast oraz AutoPilota.

  Przedstawiamy listę zmian oraz nowości w oprogramowaniu ReadyCast.pl:
  - rozbudowa funkcji ERDS o następujące pola: slucha, adres, nazwa, aim, icq, irc odpowiednio zwracające informację z strumienia shoutcast: liczba słuchaczy, adres url radia, informacja z pola aim, icq, irc.

  - nowa wersja programatora pracującego na naszych serwerach (wyeliminowano bląd uruchomienia/zakończenia playlist zdefiniowanych o tych samych godzinach). - nowa funkcja uruchomienia ręcznego AutoPilota z poziomu Panelu Użytkownika (do tej pory zawsze uruchamiała się lista domyślna, aktualnie program przeszukuje wszystkie zdefiniowane playlisty oraz uruchamia tę, która spełnia kryteria zgodnie z obecną godziną). - dodano walidację sprawdzającą poprawność wpisanych haseł w ustawieniach serwera ShoutCast oraz AutoPilota, w przypadku niepoprawnej konfiguracji użytkownik jest informowany o tym na stronie głównej Panelu Użytkownika. - dodano walidację playlist, w przypadku odnalezienia błędnych znaków występujących w nazwach utworów mp3 użytkownik jest informowany w której playliście znajdują się nieprawidłowe znaki wraz z ich wyszczególnieniem. - dodano podczas tworzenia nowej playlisty walidację sprawdzającą czy powtarza się czas jej uruchomienia w stosunku do poprzednio zdefiniowanych list. - dodano kolumnę "GODZ. STOP" w wyświetleniu zdefiowanych playlist w "PLAY GENERATOR"

  - ulepszono funkcję wysyłania plików mp3 na serwer w Panelu Użytkownika (m.in dodano pasek postępu ładowania).

  - zuaktulizowano informację "O firmie" na temat możliwości naszych usług.

News [ 09.06.2008 ]


Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • Z dniem dzisiejszym tj. 09.06.2008 r. wprowadziliśmy nowsze oraz bardziej zautomatyzowane oprogramowanie pozwalające na samoczynne wyłączanie usług użytkowników o zakończonej aktywacji w okresie rozliczeniowym oraz kont , na których wykryto jakość nadawania strumienia wykraczającą poza wykupione parametry.
  O szczegółach dotyczących tej zmiany, wszyscy użytkownicy otrzymaili wiadomość email.

News [ 04.04.2008 ]


Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • ReadyCast.pl odrodziło się z nowym wyglądem i nie tylko.
  Pracując długo i wytrwale stworzyliśmy dla wszystkich odwiedzających poszukiwaczy nowe oferty oraz cennik,który da wiele do myślenia nie jednej radiostacji.
  Wciąż pracujemy nad budową i roszerzaniem funkcjonalności naszych usług.
  Trwają prace nad dodatkami nowego ciała Panelu Użytkownika 3.0.
  Przygotowaliśmy Pomoc dla tych którzy jeszcze nie wiele wiedzą na temat strumieniowania audio-video.
  Liczymy na wysokie zainteresowanie.
  Z poważaniem,
  www.readycast.pl

News [ 25.03.2008 ]


Informacje dotyczące nowych rozwiązań usług ReadyCast.pl:

 • Nowa Funkcja Reklamy - charakteryzuje się możlwiością wstawiania okresowo w zdefiniowane wcześniej playlisty - reklam z dokładnością podaną przez użytkownika
  (np. co 5 utworów).
  Utwory mp3 dla reklam należy umieszczać w katalogu o nazwie: "reklamy" po zalogowaniu się do serwera plików (FTP).
  Jeżeli taki katalog u wybranego użytkownika nie istnieje - należy go założyć oraz nadać mu prawa do zapisu (chmod 777).
  W pierwotnej wersji oprogramowania, pod funkcją Reklamy widniała opcja wgrywanie utworu, który był odtwarzany każdorazowo podczas próby podłączenia się słuchacza.
  Dziś ta sama opcja widnieje już pod odpowienią dla niej nazwą: "Intro ShoutCast" (także w opcjach "Reklamy").
  Opcja Intra została wzbogacona o automatyczną kompresję wgrywanego utworu mp3 do jakości narzuconej przez wykupioną usługę.
  Np. Dla jakości nadawania 48 kbps Mono , wgrany utwór z intrem jest przetwarzany przez sytem do jakości 48 kbps, 44.1khz, mono.
  W przypadku posiadania usługi Single ShoutCast - użytkownik może samodzielnie wybrać opcję, w jakim trybie ma być konwertowany utwór(mono lub stereo).
  Dla jakości innych niż domyślnych - użytkownik powinien skontaktować się z Centrum Technicznym Firmy ReadyCast.pl pod adresem: [email protected] .
 • Rozbudowana funkcji PLAY GENERATOR - wszystkie informacje na temat rozbudowy zostaną zacytowane z wiadomości e-mail jaką otrzymali nasi klienci w dniu 20.03.2008:

  ``Nowe możliwości i zasada działania:
  1. programowanie playlisty na rozpoczęcie oraz zakończenie odtwarzania dla wybranego dnia miesiąca oraz dowolnej godziny.
  2. programowanie playlisty na rozpoczęcie i zakończenie nadawania bez uwzględnienia dnia miesiąca.
  3. programowanie playlisty domyślnej.
  4. automatyczny powrót do playlisty domyślnej po zakończeniu nadawania playlisty programowej łącznie z przywróceniem domyślnego pola genre.
  5. poprawiono walidację dokumentu playlisty programowej.
  6. poprawiono proces uruchamiania autopilota.

  Ad.1) W porównaniu do starszego programatora , w którym można było tylko określić rozpoczęcie nadawania playlisty dla dowolnej godziny... obecnie playlistę można zaprogramować tak , aby autopilot otworzył ją w dowolnym dniu i miesiącu bieżącego roku jak i również zakończył nadawanie o wybranej dacie.

  Ad.2) Zachowano opcję , w której użytkownik dokonuje wyboru czy playlista ma się uruchamiać oraz zatrzymywać o określonej godzinie dla wszystkich dni w tygodniu.

  Ad.3) Przez pewien okres programowanie playlisty domyślnej - czyli ustalanie manualne kolejności odtwarzanych utworów była nie dostępna lub nie pracowała poprawnie. Obecnie po przejściu do generatora playlist oraz poprawnym określeniu kolejności utworów AutoPilot zawsze będzie odgrywał według zdefiniowanej playlisty domyślnej.

  Ad.4) Nowy programator automatycznie po zakończeniu odtwarzania dowolnej playlisty, powraca do poprzednich ustawień, czyli rozpoczyna nadawanie playlisty domyślnej oraz przywraca poprzednią wartość pola genre.

  Ad.5) Podczas tworzenia kolejnych playlist programowych, program nie pozwala na pozostawienie pustych pól formularza takich jak : nazwa czy rodzaj granej muzyki.``


 • Przypominamy, iż podczas zmian dotyczących usług, m.in reklamy, należy zatrzymać oraz ponownie uruchomić procesy ShoutCast , Autopilot itp.

News [ 17.03.2008 ]


Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • Dnia 15.03.2008r. zmieniła się cała struktura programu do zarządzania usługami w Firmie ReadyCast.
  Zbudowano nowy Panel Użytkownika, nie różniący się pod względem dostarczanych usług, jednak znacznie zmodyfikowany pod względem bezpieczeństwa użytkowników zalogowanych. Całość systemu została oparta na sesjach w porównaniu do starego panelu (coockies).
  Z nowym Panelem zbudowano nową administrację, pozwalającą nam na zdecydowanie szybsze interwencje dokonywane z poziomu użytkownika.
  Wszystkie zmiany wprowadzone w miniony weekend zapowiadają szersze możliwości oraz rozbudowę funkcji użytkownika.
  Przyjmujemy propozycje nowych rozwiązań i oczekiwań od swoich użytkowników pod adresem [email protected]
  Poniżej przedstawiamy listę pozostałych zmian:

  - nowa wersja Panelu użytkownika oznaczona symbolem: 3.0
  - rozbudowa maksymalnej wielkości wysyłanych mp3 z poziomu panelu www do 25 MB.
  - zmiana struktury danych (informacja data przyłączenia do programu ReadyCast została zresetowana, podobnie konta dla prezenterów).
  - dodano funkcję poprawiającą uruchamianie serwera autopilota, dla użytkowników, którzy nie wygenerowali playlisty domyślnej.
  - j.w dotyczące uruchomienia funkcji nasłuch.
  - zbudowano nową rejestrację usług na stronie www.readycast.pl


 • Z dumą chcemy również poinformować , iż Firma ReadyCast posiada wszystkie swoje maszyny u jednego dostawcy, jaką jest Firma OVH.
  Uruchomiono nową maszynę , z zakupioną licencją na Panel Hostignowy DirectAdmin.
  Oferujemy konta hostingowe (kontakt pod adresem [email protected]) o wymierzonych przez użytkownika parametrach.
  Tym sposobem bazując nasze oprogramowanie na swoich maszynach zwiększyła się jakość i bezawaryjność naszych usług.


 • Usługi hostingowe - Promocja ! dla pierwszych użytkowników. Konta o pojemności 1GB , nielimitowanym transferze danych, ilości podpiętych domen, kont ftp , adresów email i wiele wiele innych tylko 10 zł z VAT / msc !!!
  Pytania o szczegóły oferty prosimy kierować na adres [email protected]
  Informacje dotyczące Hostingu:

  - brak limitu transferu danych
  - brak limitu dla założonych: domen, subdomen, kont e-mail, ftp, baz danych MySQL
  - lista mailingowa, automatyczna odpowiedź
  - własne ustawienia spamu
  - funkcja cache-all
  - PHP w wersji 5.2.5, z wkompilowaniem dekodera skryptów ionCube Loader, libiconv-1.12
  - phpMyAdmin - 2.11.4
  - WildCard
  - inne parametry ? zapytaj [email protected]

News [ 08.11.2007 ]
Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • Dnia 08.11.2007r. rozpoczynamy program promocyjny usług ReadyCast.
  Promocja dotyczy się wszystkich nowych usług, które zostaną zamówione do dnia 04.12.2007r.
  Każda zarejestrowana usługa, opłacona na okres 2 miesięcy,
  otrzyma w promocji 3 MIESIĄC GRATIS!
  Tym samym pragniemy poinformować o zakończeniu promocji dotyczącej
  usług Standard TV.
 • Uruchomienie awaryjnego panelu zarządzania usługami ReadyCast (panel.readycast.org)
  Awaryjność panelu głównego oraz naszej strony www jest uzależniona od sprawności operatora hostingowego www.nazwa.pl
  Z myslą o stabilności naszych usług został utworzony panel zastępczy (lustrzane odbicie panelu głónego www.readycast.pl), który widoczny jest pod adresem http://panel.readycast.org.
  Panel posiada odrębną baze danych, aktualizowaną na podstawie danych z panelu głównego (www.readycast.pl) co 24h.
  Wszelkie zmiany są widoczne tylko dla panelu, z którego korzysta w danej chwili użytkownik.
  Panel lustrzany powstał z myslą dostępu do zarządzania usług w przypadkach szczególnych, kiedy to panel główny przestaje poprawnie pracować lub nie odpowiada.

  Zwracamy główną uwagę na fakt, iż dane przechowywane w panelu zastępczym (panel.readycast.org) są nadpisywane co 24h danymi pochądzącymi z panelu głównego (www.readycast.pl).
  Proces jest odwrotny tylko i wyłącznie w przypadku awarii panelu głównego.
 • Dokonano kosmetycznych zmian programowych w panelu użytkownika.
  Wprowadzono nowy skrypt generujący playlisty domyślne autopilotów usługi Standard bezpośrednio i niezależnie na serwerze, na którym jest uruchomiona wybrana usługa.
  Dodano walidację najczęściej spotykanych błędów użytkownika w usłudze Autopilot - system podpowiada przybliżony do rzeczywistości błąd, który popełnił użytkownik w czasie konfiguracji lub zmian Autopilota.

 

News [ 24.10.2007 ]
Informacje dotyczące przeprowadzonych zmian w Firmie ReadyCast.pl:

 • Dziś tj. 24.10.2007r. Firma ReadyCast wprowadziła modernizację w panelu użytkownika.
  Zmiany tyczą się zarówno funkcji jak i kosmetyki oraz poprawieniu błędów, które występowały po stronie usług.
  Przedstawiamy listę zmian:

  - poprawiono kosmetykę panelu użytkownika (wygląd niektórych elementów).
  - poprawiono funkcję wyświetlania informacji o aktualnej godzinie na serwerze.
  - dodano wyświetlanie aktualnej godziny w Generatorze nowych playlist programowych
    oraz w ich edycji (PLAY GENERATOR).
  - poprawiono błędy występujące w formularzach (brak polskiej czcionki).
  - wprowadzono nowy system uploadu plików na serwer,
    zarówno mp3 jak i reklamy (intro).
  - poprawiono zarządzanie plikami mp3 z poziomu panelu użytkownika
    oraz przywrócono możliwość usuwania mp3 z poziomu www (FTP MP3).
  - wykryto i poprawiono błąd w funkcji nasłuch dla panelu dj`s.
  - przywrócono listę z linkami adres, port, odsłuch, shoutcast w panelu dj`s.

 

News [ 09.10.2007 ]
Informacje dotyczące usług ReadyCast.pl:

 • Dnia 08.10.2007r. w godzinach nocnych od 21.00 do 22.00 odnotowano błąd połączenia się z usługami świadczonymi przez Firmę ReadyCast.pl .
  Wyjaśniając zaistniałą sytuację u swoich dostawców maszyn Firmy OVH.pl otrzymaliśmy pismo zwrotne, a w nim informację iż awaria była spowodowana uszkodzeniem jednego z głównych urządzeń komunikacji maszyn z internetem (GlobalSwitch).
  Zgodnie z regulaminem Firmy ReadyCast.pl, Firma nie odpowiada za tego typu uszkodzenia. Mimo tego w Firmie padła decyzja o wynagrodzeniu wszystkich użytkowników dodatkową 3-dniową aktywacyją usług w bieżącym okresie rozliczeniowym.
  Do pobrania: 09.10.2007r. - Pismo od OVH.pl
 • ReadyCast.pl rozpoczyna pracę nad algorytmem systemu połączeń z serwerami.
  Uruchomiliśmy nową domenę readycast.org , która od dziś tj 09.10.2007r. będzie służyć naszym użytkownikom do połączeń z serwerami ShoutCast i nie tylko. Dotychczas domena readycast.pl obsługiwała zarówno Panel WWW jak i połączenia z maszynami, na których uruchamiane są usługi (sc1.readycast.pl). Chcąc dysponować jak najlepszą jakością świadczonych usług domena główna będzie odseparowana od powyższych połączeń.
  Dlatego już teraz proponujemy naszym użytkownikom korzystanie z nowego adresu połączeniowego: sc1.readycast.org .
  Adres obecny: sc1.readycast.pl - zostanie odłączony od usług dnia: 31.10.2007r.

 

News [ 30.09.2007 ]
Nadszedł czas na kolejne zmiany w naszej ofercie.
Informujemy o nowościach w usługach oraz funkcjonalności naszej oferty:

 • Autopilot TV - nowa usługa dla najbardziej zaawansowanych radiostacji, pozwalająca nadawać obraz Video na wykupionym strumieniu ShoutCast TV.
  Podobnie jak pierwowzór usługi o nazwie "Autopilot", usługa TV pozwala na automatyczne nadawanie wizji na podstawie umieszczonych na serwerze plików wideo, mających rozszerzenie "NSV" (Nullsoft Streaming Video).
  Każdy plik w formacie "AVI", "MPEG" można przekonwertować do postaci "NSV" za pomocą dostarczonego przez Firmę Nullsoft oprogramowania o nazwie "NSV Tools", który można pobrać z strony producenta http://www.nullsoft.com/nsv/ .
 • Nowa oferta Standard TV - w związku z wprowadzeniem nowej usługi o nazwie "Autpilot TV", postanowiliśmy wprowadzić podobnie jak w przypadku zwykłych serwerów ShoutCast program pakietowy. W nowej ofercie znajdziecie Państwo połączenie trzech usług: ShoutCast TV, Autpilot TV oraz usługę ERDS.
  Cena promocyjna ( do 31.10.2007r. ) to jedyne 2.20 zł z VAT za 1 slot.
  Życzymy przejemnej pracy w środowisku naszych nowych usług oraz panelu www ReadyCast.pl .

 

News [ 16.09.2007 ]
Pragniemy poinformować naszych klientów o rozwoju Firmy ReadyCast.pl
Z dniem dzisiejszym dołączamy do naszej oferty nowe funkcje oraz usługi:

 • ReadyBot - nowa usługa, z której może korzystać każdy zarejestrowany użytkownik, posiadający swój login oraz hasło do panelu www.
  Jest to wirtualny robot gadu-gadu, dzięki któremu użytkownik może uruchamiać, zatrzymywać oraz sprawdzać status wykupionej usługi.
  Nr gadu-gadu ReadyBot to: 8716367
  Podstawowym poleceniem dla ReadyBot`a jest wpisanie w oknie dialogowym wyrazu "help", po czym robot wyświetli dostępne funkcje oraz poda przykład prawidłowego posługiwania się poleceniami.
 • Nowe funkcje Systemu ERDS - teraz każdy użytkownik, który posiada wykupioną usługę ERDS lub pakiet Standard może dodatkowo zaprogramować swój system do okresowego wyświetlania w treści ERDS aktualnej daty, godziny lub kalendarza z imieninami. Szczegóły oraz podpowiedzi używania nowych funkcji użytkownik odnajdzie w swoim panelu www w zakładce "ERDS -> USTAWIENIA".
 • Nowa funkcja dla Serwera ShoutCast (Reklama) - użytkownik posiadający wykupioną usługę ShoutCast, może wgrać specjalny plik mp3 z reklamą, który będzie każdorazowo odtwarzany przy podłączeniu nowego słuchacza.
  Szczególy -> panel www użytkownika.
 • Transcoding - nowa usługa ReadyCast.pl, pozwalająca w jednym czasie kodować strumień źródłowy na jakość niższą oraz nadawać na osobnym strumieniu ShoutCast.
  Przykładowo użytkownik posiada strumień ShoutCast o jakości 128 kbps, dokupując usługę Transcoding może przesyłać ten sam strumień z jakością 48 kbps na osobnym źródle.
  Opcja ta jest często stosowana dla radiostacji które pragną udostępnić swoje radio potencjalnym odbiorcom, posiadającym niskie parametry łącza internetowego.

Pozostałe zmiany:

 • Zmiana na stronie głównej: dodano dział "News" służący do przekazywania treści nowym oraz obecnym użytkownikom Firmy ReadyCast.pl
 • Dodano dział "Opinie", w których będą publicznie umieszczane wypowiedzi użytkowników na temat usług ReadyCast.pl .
  Użytkownik po zalogowaniu do panelu www może jednorazowo przedstawić swoją opinię po kliknięciu na zakładkę "GŁÓWNE->OPINIA".
 • Poprawiono wyświetlanie się MENU w przeglądarce Internetowej Internet Explorer (duże odstępy).
 • Poprawiono wygląd panelu www dla DJ.

 

 
0
© ReadyCast.pl 2008 - 2021