200/1540
Online
 

 Menu

Login:
Hasło:
DJ:

Zarejestruj Konto

Regulamin korzystania z usług ReadyCast.pl

§1
Regulamin jest podstawowym aktem zawarcia umowy pomiędzy Firmą ReadyCast.pl a użytkownikiem,
użytkownik zakładając konto, akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
§2
Umowa na świadczone usługi zawierana jest na czas nieokreślony, użytkownik ma prawo zrezygnować z usług Firmy ReadyCast.pl w dowolnej chwili jej istnienia.
§3
Użytkownik nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za 1 miesiąc abonamentowy w trakcie zawarcia nowej usługi. Po 3 dniach testu i braku odnotowania opłaty za okres abonamentowy, konto użytkownika zostaje automatycznie usunięte.
§4
Użytkownik wypełniając formularz rejestracji, zobowiązuje sie do popranego wypełnienia danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania itp.). Dane są konieczne do prawidłowej komunikacji pomiędzy Firmą a użytkownikiem oraz przesyłania korespondencji (faktura VAT).
§5
Firma ReadyCast.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia konta użytkownika w przypadku nie odnotowania wpłaty za istniejącą usługę w przeciągu 7 dni od końca aktywacji okresu abonamentowego.
§6
Firma ReadyCast.pl zobowiązuje się do świadczenia bezawaryjnej pracy serwerów. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 12 godzin, aktywacja kont jest zwracana podwójnie (12h=1 dzień).
§7
Firma ReadyCast.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane:
- awarią fizyczną serwera głównego
- nieprawidłowością użytkowania usługi
- awarii u operatorów serwerowni
- niedotrzymania warunków regulaminu Firmy ReadyCast.pl
- awarii autopilotów z powodu nieprawidłowych utworów mp3 na playliście (zmienny bitrate)
§8
Firma ReadyCast.pl w przypadku awarii ma obowiązek publikacji danych pochodzących od operatorów serwerowni (korespondencje, printscreen`y)
§9
Zabrania się posiadania więcej niż 1-ego konta testowego, w przypadku realizacji większej ilości zamówień testowych, użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Firmą, w celu uzgodnienia praw korzystania z usług.
§10
Dla usługi typu "Autopilot" zezwala się na zakładanie 1-ego stopnia katalogów na koncie ftp (katalog główny -> podkatalog), w przypadku założenia katalogu stopnia 2-ego (katalog główny -> podkatalog -> podkatalog) konto użytkownika zostaje zablokowane!
§11
Każdy użytkownik ponosi indywidualną odpowiedzialność za utwory mp3 oraz ich pochodzenie, umieszczane na serwerach Firmy ReadyCast.pl
§12
Opłaty za korzystanie z usług są rozliczane co 30 dni w chwili zawarcia umowy (opłacenia 1-ego okresu abonamentowego).

 

 
© ReadyCast.pl 2008 - 2021